Brak wypełnienia skrajnych komór

celulas das pontas fechadas e slider no meio

Po otwarciu czaszy powinieneś sprawdzić, czy jest ona Symetryczna, Stabilna i Sterowna. W przypadku niewypełnienia skrajnych komór (lub jednej skrajnej komory), czasza nie spełni pierwszego warunku.

Postępowanie: 

  1. Kontrola wysokości.
  2. Jeśli wysokość pozwala, spróbuj “napompować” sterówkami ostatnie komory. Powietrze wtłoczy się do środkowych komór i równomiernie wypełni skrajne komory od środka. Raz jeszcze poddaj czaszę weryfikacji SSS.
  3. Jeśli czasza jest niestabilna, jesteś blisko (lub poniżej!) wysokości awaryjnej – wypnij spadochron główny i otwórz zapasowy.