Linki nad czaszą 

line over2

Linki nad czaszą (ang. line over) znane są w środowisku bardziej jako “kalafior”, co miało większe uzasadnienie skojarzeniowe przy skokach na czaszach okrągłych. Ale tak się przyjęło i w wielu miejscach w Polsce, tak nazywa się tę sytuację. Polega ona na tym, że jedna lub więcej linek przechodzi nad czaszą powodując jej deformację, niestabilność i często obroty.

Postępowanie dla skoczków uczniów:

  1. Wypnij spadochron główny.
  2. Otwórz spadochron zapasowy.

Postępowanie dla skoczków zaawansowanych: 

  1. Kontrola wysokości.
  2. Jeśli wysokość pozwala, a obroty nie są duże, możesz spróbować ściągnąć linki poprzez pociągnięcie za odpowiednią linkę lub sterówkę.
  3. Jeśli się udało, spójrz czy nie jest nigdzie uszkodzona. Sprawdź czy jest czasza jest Symetryczna, Sterowna i Stabilna. W przypadku poprawnej weryfikacji możesz kontynuować lot.
  4. Jeśli obroty są duże, próby naprawienia sytuacji nie powiodły się lub czasza jest uszkodzona – wypnij spadochron główny i otwórz zapasowy.
  5. Jeśli jesteś blisko (lub poniżej!) wysokości awaryjnej – natychmiast wypnij spadochron główny i otwórz zapasowy.

Podobnie jak w przypadku linek nad czaszą, kłopotu w “diagnozie” nie sprawi ci również…

Uszkodzona czasza